I Sverige gör man rätt för sig!

Ingen integration utan värderingar:

Sverige och Botkyrka ska fortsatt vara öppna för människor på flykt. Men det kan inte vara en kravlös gemenskap, där alla kan göra precis vad de vill. Vi har svenska lagar och vi har även svenska värderingar kring jämställdhet som alla måste följa. Man har skyldighet att utbilda sig, lära sig språket, göra rätt för sig och betala skatt. Ingen ska kräva att någon ger upp sina traditioner så länge de inte bryter mot svensk lag, men det finns värden vi inte kan kompromissa om.

• Inför motprestationskrav för försörjningsstöd – alla som kan ska jobba
• Verka för att Botkyrka, som Södertälje, får ett nollavtal för flyktingmottagande på anvisning från Migrationsverket
• Nej till separata badtider för kvinnor och män