Hyresgäster betalar (S)traffskatt

Botkyrkabyggens hyresgäster betalar varje år en straffskatt motsvarande 30 miljoner kronor för sitt boende. Det rör sig om hyror som i inte stannar i bolaget och kommer hyresgästerna till del i form av en regelbunden standardhöjning och underhåll.

Alla som bor i det kommunala fastighetsbeståndet vet att det redan idag finns ett stort behov av upprustning och renovering. Även Botkyrkabyggen har konstaterat att bolaget inom de närmaste 10-12 åren måste genomföra en rad förbättringar, som exempelvis handlar om kostsamma stambyten och fasadrenoveringar. Dagens beräkningar visar kostnader på minst 4 miljarder kronor – pengar som varken bolaget eller kommunen har.

Onsdagen den 28 januari visade Stockholmsnyheterna på TV4 ett inslag om Botkyrkabyggens problem, där Hyresgästföreningen helt riktigt ställde sig kritiska mot majoritetens krav på så stora vinstkrav att hyresgästernas boendestandard försämras. Detta besvarades av kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren (S) i samma sändning:

”De pengarna använder ju vi till den kommunala välfärden, skola, vård, omsorg, underhåll av lekparker och gator och gång- och cykelnät och så. Så allt det kommer Botkyrkaborna väl till användning.”

Ja, så långt har hon ju helt rätt och visst ska även ägarna till ett kommunalt bolag ha rätt till avkastning. Men frågan Berggren väljer att låta vara obesvarad är ju varför människor som tvingas bo i det kommunala bostadsföretaget (eftersom reell konkurrens saknas) måste bära ett större ekonomiskt ansvar för det gemensamma än dem som bor i bostadsrätt eller villa? Och dessutom till priset av en sämre boendestandard. Indirekt straffbeskattning – det är vad det är.

Majoritetens oansvariga beteende som innebär att man skjuter ett underhållsberg framför sig och väntar på att staten ska komma med ett stöd, måste genast upphöra. Alla parter – kommunen, bolaget och Hyresgästföreningen bär ansvaret för en hyressättning och en avsättning av vinsten som motsvarar framtidens behov. Slutligen måste också kommunens monopolställning av hyresrätter minska, från dagens över 80% till åtminstone under 50%. Annars kommer människor fortsatt tvingas till ett boende av sämre kvalitet, till ett pris som andra kommuninvånare inte betalar.

Jimmy Baker (M)
Vice ordförande, AB Botkyrkabyggen

Annika Hiltunen (M)
Ers. kommunstyrelsen