Hyresgarantier, s.k. ”sociala hyreskontrakt”

ikon_ip2Interpellation: (M)
Titel: Varför är inte kommunen borgenär för fler hyreskontrakt?
Interpellant: Jimmy Baker
Daterad: 2009-11-26

Ladda ned hela interpellationen här