Hygienen i Botkyrkas skolor är under all kritik

(Publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem)

Många elever i Botkyrkas skolor väljer att inte gå på toaletten under skoltid. Många avstår också från att duscha efter idrotten. Anledningen är att hygienutrymmena inte underhålls och städas i tillräckligt stor utsträckning. Att inte gå på toaletten fastän man skulle behöva kan få allvarliga konsekvenser när det gäller hälsan och det blir även ett stressmoment för eleverna. Kommunen, som är ansvarig, sköter inte sina åtaganden.

Trots att majoriteten, s+v+mp, har tagit fram en s.k. ”lägsta städstandard” så vittnar elever, föräldrar och personal om att toaletterna och duscharna inte är brukbara. Det finns flera exempel på när skolor låst igen vissa toaletter för att de helt enkelt inte går att använda.

Oppositionen har under flera år framfört detta och kämpat för att städningen i skolorna måste förbättras. Majoriteten har dock konsekvent avvisat kritiken och sagt nej till våra förslag i alla de politiska forum som frågan har diskuterats. Vi hävdar bestämt att detta inte är något man kan nedprioritera.

Så länge majoritetens ”lägsta städstandard” inte håller måttet så kommer vi fortsätta att kämpa för bättre hygien i våra skolor och i våra idrottshallar. Alla ungdomar förtjänar att kunna gå på en ren toalett och alla elever ska kunna duscha efter idrotten.

Jimmy Baker (m)
jimmy.baker@moderat.se
2:e vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden

Moa Rasmusson (fp)
moa.rasmusson@liberal.se
Ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden