Huvudsponsorskap av 25manna orienteringstävling

Moderaterna anser att 300 000 kronor för ett huvudsponsorskap är alldeles för mycket skattemedel att lägga på ett enskilt evenemang som detta. Även sett i relation till vad ett huvudsponsorskap kan erbjuda, i form av marknadsföring etc.

Vi menar på att kommunen ska kunna vara sponsor ändå, men till en maximal kostnad av 50 000 kronor. Utöver det behöver inte kommunen fakturera för arbetstimmar för personal (exempelvis inom kommunikation, eller Lida) eller lokalanvändning. Det är trots allt kommunen som upplåter mark och kan, utöver detta, underlätta trafikhanteringen, logi- och frukostservering (upplåtande av skollokaler), IP-skogen, hjälp med dusch/tillfälliga och portabla WC-lösningar, låna ut tält och eventvagnar.

Vi ställer oss vidare frågande till att arrangörerna äskar 350 000 kronor av skattemedel i syfte att generera ett överskott till sina egna föreningar. Grundprincipen för all vuxenverksamhet är att den ska vara i princip egenfinansierad. Den här typen av arrangemang får helt enkelt ta ut kostnadstäckande (eller överskottsgenerande) deltagaravgifter. Behöver föreningar mer pengar för sin ordinarie idrottsliga föreningsverksamhet som riktar sig till våra medborgare, så bör de gå via att äska detta ur ordinarie föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden och där behandlas utifrån samma parametrar och kriterier som alla andra idrottsföreningar.

Sammantaget ser vi det positiva i att Botkyrka står värd för ett större idrottsevenemang som detta, men då summan är för hög och då kommunalägda (skatte- och taxefinansierade bolag som SFAB och SRV) bolag också är med och finansierar det hela vill vi bromsa ner det kommunala anslaget lite, till 50 000 kronor.