Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten

I Botkyrka är långt under hälften av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Att hålla kvar vid den gamla traditionen att låta trossamfundet Svenska kyrkan vara huvudman för alla begravningar blir mer och mer otidsenligt. Alla måste gravsättas, oavsett tro eller livsåskådning, det är en samhällelig uppgift som regleras i Begravningslagen.

Klicka här för att ladda ner motionen.