Humanitär hjälp till Gaza

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 6
Företrädare: Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson
Rubrik: Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (KS/2011:83)

Ladda ned hela yttrandet här