Höjd fastighetsskatt 2010 ?

 

Den moderatledda alliansregeringen har infört en kommunal fastighetsavgift på max 6 000 kr* per år för alla småhusägare.

Den förra S-regeringen baserade sin beskattning av småhus på taxeringsvärdet, vilket innebar en fastighetsskatt på i genomsnitt 11 000 kr mer per år för en normal villa i Botkyrka kommun.

Vad skulle en S-regering 2010 innebära för din privatekonomi?

Ta fram ditt taxeringsbesked och räkna – med en s-regering skulle din skatt vara 1% av taxeringsvärdet…

Frågan du som småhusägare måste ställa dig är:
”Hur länge vill jag fortsätta att spara ungefär 11 000 kr per år?”
– Pengar som du och din familj kan använda till annat!

a) mandatperioden ut (till och med 2010)

b) även efter efter 2010

* Fastighetsavgiften 2008 för småhus är 6 000 kr, men högst 0,75% av taxerat värde. Vid ett taxeringsvärde över 800 000 kr stannar avgiften vid det fasta beloppet 6 000 kr. Det fasta beloppet är indexbundet. Fr.o.m. inkomståret 2009 kommer det att följa den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Skatteverket tror att det fasta beloppet för 2009 kommer att bli c:a 6 300 kr.