Höj HAB-ersättningen

ikon_dokument2c6Motion: (M)
Titel: Höj dagersättningen inom den dagliga verksamheten!
Motionär: Anders Peterson
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här