Höjd ersättning inom daglig verksamhet

ikon_ip2Interpellation: (M)
Titel: Höj dagersättningen inom den dagliga verksamheten!
Interpellant: Anders Peterson
Daterad: 2009-05-28

Ladda ned hela interpellationen här