Högskoleprovet

Många som gärna skulle vilja läsa vidare kommer helt enkelt inte in på högskolan och resulterar i en del fall att de möter en tuff situation på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda alla elever att skriva föregående års högskoleprov så tränar eleverna upp sina färdigheter och sannolikheten att de klarar det skarpa högskoleprovet ökar.

Klicka här för att ladda ner motionen.