Hög ålder måste kunna ge plats på särskilt boende!

I Botkyrka ska det ”kännas tryggt att bli äldre” och ”Botkyrka ska vara en bra kommun att åldras i”. Allt enligt Boendeplanens visioner – från den styrande majoriteten i Botkyrka kommun (S+V+MP).

Vi känner oss nödgade att öppet ställa frågan till de som fick avslag på sin ansökan om att få en plats på ett vård-och omsorgsboende tycker detsamma? Botkyrka kommun, via majoritetens instruktioner, har avslagit ansökningar från personer födda så tidigt som 1918, 1919 och 1920 under september och oktober!

Vi moderater tror inte att man ansöker om en sådan boendeplats om man inte känner att man behöver en, särskilt inte om man är 98 år! En äldre äldres trygghetskänsla minskar och ensamheten ökar med åren, då gamla vänner och yngre släktingar går bort. Man blir kvar hemma, med en bristfälligt fungerande hemtjänst som enda hjälp.

Hur stämmer det egentligen med de fina citaten från kommunens Boendeplan ovan, Tuva Lund (S)?

Vi moderater har återigen skrivit en motion där vi anser att man ska ta hänsyn till en persons höga ålder som en (av flera) parameter vid ansökan. Vi fick återigen avslag, d.v.s. att man ansåg motionen ”besvarad”.

Vi moderater tycker att det är otillständigt och cyniskt att hantera äldre människor så. Liknande människosyn ser vi nu på riksnivån där den rödgröna regeringen skurit ner i assistansersättningen, och en kvinna hittades död på en allmän toalett i Vellinge. I efterhand har det dessutom visat sig att hon borde fått ha kvar sin assistans för toalettbesök. Men det är ju lättare att behandla de som inte klagar så lätt illa!

Vård- och omsorgsnämnden (majoriteten) menar att handläggarna redan i dag tar hänsyn till en sökandes ålder vid bedömning om en boendeplats ska beviljas eller ej. Men det står inte bland de parametrar som handläggarna ska ta hänsyn till. För allas lika behandling och för en transparens värd namnet bör det då finnas med som ett kriterium.

Vi tycker att det är hårresande hur kommunen kan avslå en boendeansökan för en person som är nästan 100 år. Det är inte människovärdigt!
Kia Hjelte (M)
2:e vice ordförande

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare