Hela Botkyrka måste få vara med i folkomröstning

PRESSMEDDELANDE 2011-11-03: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Moderaterna i Botkyrkas kommunfullmäktigegrupp gick igår igenom kommundelningsutredningen från SKL om huruvida Tullinge kan bli en egen kommun. Kommunfullmäktigegruppen kom till sist, efter att ha vägt argumenten för och emot, fram till ett, i enighet fattat, beslut.

– Utredningens resultat är glasklart, det föreligger inga synnerliga skäl för en kommundelning och det finns inga påtagliga fördelar för endera parten vid en delning, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– Moderaternas beslut är att en folkomröstning ska hållas. Samtliga Botkyrkabor bör få möjligheten att rösta. För oss är det viktigt att alla som bor i kommunen är överens om att en eventuell delning skulle vara det bästa – för båda parter. För att försäkra oss om ett högt valdeltagande i hela kommunen så bör en folkomröstning i första hand arrangeras i samband med de allmänna valen i september 2014, framhåller Jimmy Baker (M),

– Tullingepartiets enda kvarvarande huvudargument, att graden av demokrati skulle öka finns det ingen statsvetenskaplig evidens för, utan det rör sig mer om känslor och individers egna föreställningar, menar Willy Viitala (M), statsvetare och politisk sekreterare.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Kommunalråd i opposition (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31