Hedersrelaterat förtryck och våld

Bara i Stockholmsregionen (enligt en undersökning från Stockholms Universitet) lever minst 4 000 tonårsflickor och pojkar under hedersförtryck. Många av dessa ungdomar lever i vår kommun. Det hedersrelaterade förtrycket kan innebära att sociala hinder sätts upp eller i värsta fall förföljelse, hot, fysiskt och psykiskt våld och enstaka fall mord. Vi kan inte, bara för att det är enklast, välja att blunda för detta i grunden patriarkala och kulturella förtryck.

Bara för att hederskulturen känns främmande för oss som inte har rötter i de länder där detta förekommer, innebär det inte att vi kan frånträda oss vårt ansvar att skydda och hjälpa de flickor och pojkar som behöver det.

Vi vill att kommunen initierar en kartläggning av det aktuella läget. Vi vill också att kommunen parallellt med det arbetet reviderar och vässar policyn mot hedersrelaterat förtryck och våld.