Hederskultur och hedersnormer

Under förra året lämnade jag in en motion till Botkyrkas kommunfullmäktige som handlar om hedersrelaterat förtryck och våld. Bakgrunden till motionen är att jag vid flertalet möten med kurator, skolledare och ungdomar fick höra berättelser om att det är vanligt förekommande i Botkyrka kommun.

”Jag kräver att krafttag tas mot förekomsten av hedersnormer och hedersrelaterat förtryck och våld. För varje dag som går utan att något görs lider hundratals, kanske tusentals, personer – oftast unga kvinnor. Och de lider varje dag.”

Skriver Jimmy Baker, kretsordförande och bitr. gruppledare på sin blogg, www.jimmybaker.se