Har sossarna abdikerat för vandaliseringen?

I Alby i norra Botkyrka brann förskolan Ugglan ned till grunden för ett par år sedan. Nu har den politiska majoriteten äntligen fått ändan ur vagnen för att bygga upp den behövliga förskolan. Fasaden och taket kommer vara helt klädd i slät aluminium, utan skarvar. Metallfasaden och taket går ihop, då fasaden är välvd uppåt och går ihop med taket som sedan sluttar inåt till en innergård. Byggnaden håller en asymmetrisk ellipsform med en innergård helt avskärmad från yttervärlden.

Arkitektens, områdeschefens och förvaltningschefens argument för material och form var att vid upprepade tillfällen berätta att fasaden är ”självläkande” och därmed repfri, den står emot klotter (lätt att tvätta av) och går inte att tända eld på. På frågan om varför inte solpaneler/fångare användes var svaret att det på grund av den rådande nivån av vandalisering i området inte var möjligt – de skulle slås sönder. 

Att på detta sätt uppföra en byggnad helt i metall för tankarna snarare åt DDR, forna östeuropa och sovjetunionen än ett litet samhälle strax söder om Stockholm. Var finns barnperspektivet när man bygger en förskola i samma snitt som en skyddsbunker? Hur ser tjänstemännen och den styrande majoriteten på människorna som bor i Alby – att det i Alby i Botkyrka inte går att bygga en ”normal” byggnad för risken att den klottras på, vandaliseras eller bränns ned? Dessutom en skyddsmur runt barnen som blir innestängda på innergården, avskärmade från omgivningen.

Vi moderater anser att Ugglan självfallet ska byggas men vi ifrågasätter det komplicerade uppförandet som leder till högre hyror och troligen dyrare inventarier som måste beställas utifrån byggnadskonstruktionen. Jag anser också att utformningen som en skyddsbunker i metall både strider mot vad som är barnens bästa och det faktum att det är direkt motbjudande. Istället för att arbeta med åtgärder för att minska våld och vandalisering så väljer den styrande majoriteten (s+v+mp) att abdikera för, och acceptera, de problem vi har i vårt samhälle. Tragiskt.

Jimmy Baker
2:e vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden
Kretsordförande, bitr. gruppledare (m)