Har sossarna abdikerat för vandaliseringen?

I Alby i norra Botkyrka brann förskolan Ugglan ned till grunden för ett par år sedan. Nu har den politiska majoriteten äntligen kommit till skott med att bygga en ny förskola. Fasaden och taket kommer vara helt klädd i slät aluminium. Den yttre fasaden och taket sitter ihop, som en välvd båge, som sedan sluttar inåt till en innergård. Byggnaden håller en asymmetrisk ellipsform med en innergård avskärmad från yttervärlden. Arkitektens och de ansvariga chefernas argument för material och form var att vid upprepade tillfällen berätta att fasaden är ”självläkande” och därmed repfri, den står emot klotter (lätt att tvätta av) och går inte att tända eld på (metall). På frågan om varför inte solpaneler eller solfångare skall användas var svaret att det på grund av den rådande nivån av vandalisering i området inte är möjligt – de skulle slås sönder.

Att på detta sätt uppföra en byggnad helt i metall för tankarna snarare åt DDR, forna östeuropa och sovjetunionen än ett litet samhälle strax söder om Stockholm. Var finns barnperspektivet när man bygger en förskola i samma snitt som en skyddsbunker? Hur ser tjänstemännen och den styrande majoriteten på människorna som bor i Alby – att det i Alby i Botkyrka inte går att bygga en ”normal” byggnad för risken att den klottras på, vandaliseras eller bränns ned? Dessutom en skyddsmur runt barnen som blir innestängda på innergården, avskärmade från omgivningen.

Till råga på allt blir detta bygge mycket kostsamt. Beräkningar och arkitektunderlag visar att man inom Stockholms Stad kan bygga en förskola av Ugglans storlek för c:a 40 miljoner kronor. Bygget av Ugglan kommer att kosta Botkyrkas skattebetalare närmare 60 miljoner kronor. Ett prispåslag på c:a 50% jämfört med en vanlig förskola.

Vi moderater anser att Ugglan självfallet ska byggas men vi ifrågasätter det komplicerade uppförandet som leder till högre hyror och troligen dyrare inventarier som måste beställas utifrån byggnadskonstruktionen. Jag anser också att utformningen som en skyddsbunker i metall både strider mot vad som är barnens bästa och det är dessutom direkt motbjudande.

Istället för att arbeta med åtgärder för att minska våld och vandalisering så väljer den styrande majoriteten (s+v+mp) att abdikera för, och acceptera, de problem vi har i vårt samhälle. Tragiskt.

Jimmy Baker
2:e vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden
Kretsordförande, bitr. gruppledare (m)