Hantering av nämndinitiativ – Hallunda centrum

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-04-11
Ärende: 87
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Hantering av nämndinitiativ – Hallunda centrum (KS/2016:77)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.