Handlingsprogram – Fossilbränslefritt Botkyrka

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-10-28
Ärende: 212
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Handlingsprogram – Fossilbränslefritt Botkyrka (KS/2016:670)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.