Handbollens hemmamatcher i Stockholm

När detta ärende diskuterades 2009 och senare trodde vi Moderater att det handlade om att genomföra en ombyggnad så att hallen skulle vara godkänd för att spela handboll på elitnivå. Ombyggnaden skulle även få positiva effekter för annan idrott och besökare vilket givetvis bidrog till vår positiva inställning när vi fattade beslutet att stödja projektet.

Nu visar det sig att förutsättningarna ändrats, både när det gäller det sportsliga och kostnaden för projektet. Vi väljer att i nuläget inte kommentera upphandlingsförfarandet, priset eller genomförandet så här långt. Men det finns all anledning att utreda hela processen vid ett senare tillfälle.

Vi har under en längre tid haft täta kontakter med handbollen och lyssnat av hur de uppfattar kommunens agerande, citat från ledningen efter presenterat förslag, ”Denna lösning är inte för handbollen. Den byggs för karaten”

Om nu den styrande majoriteten vill lägga 15 mkr på detta projekt så utgår vi ifrån att det finns sakliga skäl för detta?

Vi Moderater hade föredragit en annan lösning som hade kommit betydligt fler idrottsutövare, besökare och sporter till del, och inte minst betytt att IFK skulle kunna spela elithandboll i vår kommun, detta även om det kostat mer pengar.