Halvrent inte gott nog!

Motion: (M)
Titel: Höj städstandarden på våra skolor och anläggningar
Motionär: Jimmy Baker och Petja Svensson
Daterad: 2011-11-24
Ladda ned hela motionen här