Hallunda centrum

Nämndinitiativ: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-02-01
Ärende: 36
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Hallunda centrum

Klicka här för att ladda ner initiativet.