Gruppledare och kommunstyrelse för 2018-2022 utsedda

Stina Lundgren omvaldes under onsdagskvällen till gruppledare och oppositionsråd.

http://www.botkyrkamoderaterna.se/stina-lundgren/

Till vice gruppledare valdes Willy Viitala. http://www.botkyrkamoderaterna.se/willy-viitala/

Andre vice gruppledare Gül Alci. http://www.botkyrkamoderaterna.se/gul-alci/

Kommunstyrelsen:
1. Stina Lundgren (2:e vice ordförande och kommunalråd)
2. Willy Viitala (ledamot)
3. Kia Hjelte (ersättare) http://www.botkyrkamoderaterna.se/kia-hjelte/
4. Yngve RK Jönsson (ersättare) http://www.botkyrkamoderaterna.se/yngve-rk-jonsso