Gröna för Alliansen

PRESSMEDDELANDE 2010-08-05
Moderaterna i Botkyrka

Ledande miljöpartister stödjer Alliansen i höstens val.

En stor grupp f.d. miljöpartister är inte nöjda med hur Miljöpartiet i Botkyrka har drivit politik i samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under den gångna mandatperioden.

– Miljöpartiet i Botkyrka har satt samarbetet med S och V framför miljön, säger Annika Nyberg, (f.d. MP), ersättare i kommunfullmäktige.

– Vi har lagt initiativ om vindkraft, klimatsmarta checklistor, dagvattenhantering, energisparåtgärder och mycket mer som alltid har röstats ner av majoriteten S+V+MP, påpekar Jimmy Baker, kretsordförande (M).

Alliansen i Botkyrka har genom att lägga en rad förslag om miljövänliga åtgärder visat att man har ett seriöst engagemang och menar allvar. Men i Maria Wetterstrands Botkyrka så röstar Miljöpartiets KF-ledamöter emot partiets övertygelser.

– Det är därför jag och många medlemmar med mig lämnar Miljöpartiet och kommer att fortsättningsvis stödja och bedriva kampanj för Alliansen i valrörelsen. Jag kommer att fortsätta att driva miljöfrågorna inom ramen för Alliansen under nästa mandatperiod, avslutar Ardavast Reshdouni, (f.d. MP), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M), jimmy.baker@moderat.se
Anders Peterson (M), anders.peterson@moderat.se
Willy Viitaka (M), willy.viitala@moderat.se

Ardavast Reshdouni (f.d. MP), ardo57@gmail.com
Annika Nyberg (f.d. MP), annikanyberg@yahoo.se