Gratis TV-spel – men inte för alla

(Publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem)

På Botkyrka kommuns hemsida står att läsa att kommunen nu ska ta ungdomarnas kulturintressen på allvar och att börja låna ut TV-spel gratis på biblioteken. Det är dock viktigt att notera att endast tre av kommuns bibliotek ska låna ut spelen, nämligen biblioteken i Alby, Fittja och Hallunda. Inget bibliotek i södra kommundelen kommer att erbjuda tjänsten. Om nu biblioteken skall ägna sig åt den här verksamheten – är det då inte kulturintresset för samtliga ungdomar i kommunen som ska tas tillvara?

Enligt en av kommunens tjänstemän ska det inte vara plånboken som avgör vilka fritidsintressen som kan utövas samt att ”tillgång till spel är en jämlikhetsfråga”. Vi förundras över kommunens värderande uttalande och den generalisering som görs. Är det jämlikt att endast erbjuda en tjänst i en del av kommun. Ska vi utgå ifrån att boende i norra kommundelen inte har möjlighet att köpa TV-spel och att alla boende i södra Botkyrka har det bättre ställt? Vi efterlyser faktisk rättvisa och jämlikhet!

Jimmy Baker (M)

Moa Rasmusson (FP)