Graffiti – invigning av laglig vägg i Alby

Fredag 17 augusti 2012 invigdes den lagliga graffitiväggen vid Subtopia’s ’Hangaren’ i Alby. Från Moderaterna deltog Willy Viitala (som också invigningstalade) samt Jimmy Baker, Kia Hjelte och Björn Lagerstedt. Graffiti och klotter är två olika saker. Laglig graffiti är en konstform och skall behandlas precis så. Illegalt klotter är skadegörelse som skall förebyggas, beivras och lagföras. Dagens Nyheter skrev så här på DN STHLM: ”Sprejat moderatmärke invigde Botkyrkas lagliga graffitivägg”. Även SVT sände ett inslag från invigningen. Se nedan för bilder från invigningen.