GPS i snöröjningen

Inom utförandeverksamheten på Gata/Park-enheten skulle vi vilja att kommunen ser över möjligheten att införa en GPS-baserad snöröjning. Poängen med en GPS-baserad snöröjning är bl.a. att kommunen, i sitt system, får full koll på exakt vilka gator som ska snöröjas och med vilken intensitet det skall ske när vi har snönederbörd.

Klicka här för att ladda ner motionen