Glöm inte bort landsbygden i den kommunala dialogen

Avvecklingen av dialogforumen fr.o.m. januari är något som vi moderater välkomnar. Vi var tveksamma när de infördes och våra farhågor besannades under resans gång. Allt det som pekas ut som brister är sådant som vi också påpekat för åratal sedan.

Vi lade därför en motion 2015-03-26 om att reformera dialogforumen. Istället för motionen vann bifall genomförs andemeningen i densamma, vilket är bra.

Den nya formen, dialogkommissionen, kan komma att fungera bättre. Förutsättningen är att frågorna som väljs ut verkligen engagerar kommundelsborna och att kommissionens roll är tydliga för alla parter. En klar fördel är att kostnaderna torde bli betydligt lägre än för dialogforumen.

Men – vi vill påminna med att vi 2017-12-19 lade en motion om att inrätta ett särskilt landsbygdsråd. Denna reform bör inte glömmas bort i kommunens fortsatta arbete med att utveckla demokratiska dialogoben med kommuninvånarna.

Just Grödinges dialogforum får anses vara en av de mest välfungerande och frågorna som berör Grödingelandet är av en särskild karaktär, jämfört med övriga kommundelar. Vi anser därför att det är viktigt att dessa får ett särskilt fora, så att de frågorna inte tappas bort.