Genomgång av statsbudgeten 2012

Sedan några år tillbaka erbjuder vi Södertörn-kommunernas medlemmar en genomgång av regeringens budgetförslag och denna höst är inget undantag.

Statsbudgeten för  2012 presenteras av finansminister Anders Borg officiellt den 20 september. Genomgången den 26 september syftar till att ge en mer sammanållen och sammanfattad beskrivning av budgeten, under trevliga former.

Se inbjudan och hur du anmäler dig genom att klicka här.