Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag

För en tid sedan genomfördes en genomlysning över flickor och pojkars möjligheter att delta i idrott, hur resurserna fördelades osv. Moderaterna och Folkpartiet vill att det genomförs en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag, dvs. kommunala medel som ges även till andra verksamheter och föreningar än ungdomsidrott.

Klicka här för att ladda ner motionen.