Genomför digitala, klassvisa utspring på gymnasiet!

I coronatider vill vi se att man ska kunna ta studenten och göra det traditionella utspringet. Låt anhöriga delta med genom tekniska lösningar.

– Det är en viktig tradition, att fira inträdet i vuxenlivet. I Gävle kommun har förvaltningen, rektorerna, och politiken bestämt tillsammans att genomföra ett liknande firande. Det borde gå här också, särskilt när vi har mediaelever som utbildar sig kring webbsändningar på Xenter, så att anhöriga kan följa allt online.

Digitala utspring är ett av alternativen på bordet. Vad man gör istället är upp till skolorna själva att avgöra, utifrån vilka förutsättningar man har. Det skulle kunna bli klassvisa utspring, som kanske filmas, säger Willy Viitala (M), 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Läs mer här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/botkyrka-oppnar-for-klassvisa-utspring/repteg!K29rpKZCzcTTksZiQlsQeA/?fbclid=IwAR3CpOPtPbMnyUymI40FWwuD0s_T02T7RX9S1AxeZB6QDYIQD2GnzjOEjvc