Gatuteater du betalar

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, har anslagit 300 000 kr per år av Botkyrkabornas skattemedel för gatuteater. Utöver detta tillkommer ytterligare 400 000 kronor ifrån Botkyrkabyggen, vilket innebär att hyresgästerna får betala två gånger.

Läs hela pressmeddelandet här