Gatuteater du betalar (uppdaterad)

flygblad-2009-04-30-gatuteater-2Den Socialdemokratiska majoriteten har anslagit 300 000 kr per år av Botkyrkabornas skattemedel för gatuteater. Ytterligare 400 000 kronor tillkommer ifrån Botkyrkabyggen, vilket innebär att hyresgästerna får betala dubbelt. Dessutom betalar bolaget 850 000 kr per år för ”Nycirkus i bostadsområdena”.

Ladda ned flygbladet här