Gatuteater du betalar

flygblad-2009-04-03-gatuteaterSocialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, har anslagit 300 000 kr per år av Botkyrkabornas skattemedel för gatuteater. Utöver detta tillkommer ytterligare 400 000 kronor ifrån Botkyrkabyggen, vilket innebär att hyresgästerna får betala två gånger.

Ladda ned flygbladet här