Fuskades det i valet i Botkyrka?

Pressmeddelande 2010-12-14

Vi har, i en skrivelse till Valmyndigheten, velat uppmärksamma den på det som vi menar är oegentligheter och brister i samband med genomförandet av de allmänna valen i Botkyrka kommun.

– Vi menar att det finns en grund för att ha valobservatörer på plats, från den första september 2014, då förtidsröstningen startar, understryker Anders Peterson, kommunalråd (M).

Socialdemokraterna i centrumanläggningarna hade särskilda ”vallokalsinmotare” som frågade om besökaren hade röstat, om så inte var fallet så följde man med väljaren till förtidsröstningslokalen. Samtidigt så gavs partiets valsedlar i händerna, ibland förkryssade, ibland ihop med orden ”jag kan hjälpa dig till vallokalen – om du röstar på oss”. I vissa fall fick bl.a. väktare tillkallas i Hallunda C när partifunktionärerna följde med in i vallokalen, iklädda socialdemokratiska valjackor eller knappar. Centrumanläggningens vaktpersonal har vid flera tillfällen även tillkallat polis då de upplevt att S-funktionärer trakasserat kunderna i anläggningen.

– Sammantaget tecknar detta bilden av en djupt oetisk inställning till den representativa demokratin, säger Anders Peterson, kommunalråd (M).

Exemplen på hur detta har skett är många fler än vad som kan listas här, t.ex. har antalet ombudsröster mer än tredubblats från 2006 till 2010.

– I flera distrikt där kommunens anställda ”samhällsinformatörer” har verkat har stödet för S+V+MP ökat i kommunalvalen, men inte själva valdeltagandet, vilket förfelar det officiella syftet med kommunens insatser, påpekar Jimmy Baker, kretsordförande (M).

Majoriteten hade även, via kommunen, ordnat diverse grillfester för föreningar, invigning av Slagsta-badet (i september, med knappt tio plusgrader), Storvretsfestivalen, Subtopiafestivalen och andra jippon de sista tre veckorna inför valet. Problemet var bara att en s.k. mobil vallokal fanns på plats vid samtliga av dessa jippon.

– Vi finner det högst tveksamt om det är lämpligt att man först bjuder väljarna på mat och dryck för att sedan upplysa dem att man kan rösta på plats, menar Anders Peterson (M).

– Vi vill, med vår vädjan till Valmyndigheten, säkerställa att valen 2014 inte påverkas på ett otillbörligt sätt av en majoritet som uppenbarligen inte skyr några (skatte)medel för att påverka resultatet, avslutar Anders Peterson (M) och Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Anders Peterson
Kommunalråd (M)
anders.peterson@moderat.se
0708-89 21 11

Jimmy Baker
Kretsordförande (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31

Pressmeddelande 2010-12-14 Valobservatorer