FUB Stockolm – Länet Runt nr 1 2012

Kia Hjelte, 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden blir intervjuad i tidningen ”Länet Runt” som ges ut av Länsförbundet FUB i Stockholms län. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska synas, höras och ta plats!

Intervjun med Kia börjar på sid 6 och så här skriver redatören i ledar-artikeln:

”Att själv få välja stämmer bra med länsförbundets ledord för 2012, självbestämmande och delaktighet. Dessa goda ord är hämtade direkt från LSS lagens 5 och 6 paragrafer.

Att de flesta av oss människor som kan vill kunna välja och på så sätt få vara med och bestämma över våra liv är ju en självklarhet. Det är en del av att bli mer självständig och delaktig. Detta borde vara alla vuxna personer i Sverige förunnat. Vi vet att detta inte är enkelt, men hinder är till för att övervinnas.”

Klicka här för att ladda ned och läsa intervjun.