Fritidsverksamhet för 10-12-åringar

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-04-10
Ärende: 59
Företrädare: Jimmy Baker, Petja Svensson, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Ny organisation för fritidsverksamheten för 10-12-åringar(KS/2012:132)

Ladda ned hela yttrandet här