Fritidsgårdar ska vara till för unga – inte för vuxna

”Vi vill att fritidsgårdarna ska vara till för dem som fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet och erbjuda studiestöd, läxläsning och SYO-konsulenter.”

Replik på ”Ungdomarnas idéer måste få stöd”, Södra Sidan 9-15/3-2013:

”Green Revolution” verkar vara initiativrika och vågar och vill därutöver ta plats i debatten – det är bra. Man intar ett ungdomsperspektiv och ifrågasätter även Moderaternas syn på hur fritidsgårdarna bör organiseras.

Vi vill att polisen ska få fler verktyg att bekämpa den organiserade brottsligheten. Vi vill ha fler förebyggande insatser redan från tidig skolålder. Nolltolerans och polisanmälan ska gälla vid alla brott som sker i skolan. Vi måste även stävja illegal 2:a- och 3:e-handsuthyrning i Botkyrkabyggen.

Samarbetet mellan kommun, skola, polis och arbetsförmedling måste utvecklas. Vi vill att fritidsgårdarna ska vara till för de som fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet och erbjuda studiestöd, läxläsning, SYO-konsulenter vid sidan av rena fritidsaktiviteter.

Vi anser inte att fritidsgårdarna ska prioritera verksamhet för vuxna män (oftast) över nitton år – då är man faktiskt myndig och bör ta ansvar för sitt eget liv.

Sedan finns det de som hamnat snett. För dessa handlar det om att hitta vägar tillbaka till studier, träffar med kuratorer, yrkesvägledare, söka jobb, skriva CV eller ordna praktikplats. Detta i kombination med en nolltolerans mot brott och droger.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd, gruppledare