Fritidsgårdar med profilinriktning?

Sett över tid så förändras barn och ungdomars fritidsintressen. Nya fritidsaktiviteter tillkommer och de konkurrerar med de verksamheter som vi redan har. Vi behöver kanske vara mer lyhörda och observanta vad gäller trender? Våra fritidsgårdar ska vara utvecklande för alla som besöker dem. Vi är vidare öppna för att upphandla driften av en eller flera fritidsgårdar.

Vi Moderater skulle vilja utreda om någon eller några av våra fritidsgårdar skulle kunna ha en särskild profilinriktning. Det skulle kunna vara exempelvis en profil mot multimedia, tjejfokus, idrott- och hälsa eller hållbarhet. I bästa fall lockar profilerna fler besökare till fritidsgårdarna och ett höjt intresse för något av profilområdena.

Det är likaledes viktigt att fritidsgårdarna kan erbjuda t.ex. studievägledning och läxhjälp. Barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar har inte föräldrar som i första hand kommer att nyttja det kommande RUT-avdraget för att anlita läxhjälp. Då är det bra om vår verksamhet kan utgöra ett komplement till detta.

Det finns intressanta erfarenheter från kommuner (som ex. Lidingö) som endast har profilinriktade fritidsgårdar som Kultur- och fritidsförvaltningen skulle kunna titta närmare på. Det är ju vad fritidsgårdarna, genom en intressant och innehållsrik verksamhet i kombination med en kompetent och inspirerande personal, kan tillföra besökarna som är det viktiga.