Fritidsgårdar för alla

Fritidsgårdar för alla

– inte bara för killar!

Många ungdomar tillbringar en stor del av fritiden på fritidsgårdar. Det är viktigt att de finns nära ungdomarna med bra öppettider. Det är också viktigt att personalen aktivt arbetar med att förändra dåliga attityder och fördomar samt jobbar för ökad jämställdhet. Det är inte acceptabelt att tjejer ”tilldelas” ett fåtal ”tjejkvällar” medan killar tar resten.

Klicka här för att läsa hela flygbladet.