Framställan till Migrationsverket (EBO)

Moderaterna anser det rimligt att vi till Migrationsverket anmäler hela Botkyrka som ett område där den nya lagstiftningen ska tillämpas.

Ett problem är att vi inte har kontroll på vilka eller hur många människor som kommer hit. Vi har ett stort problem med andrahandsmarknaden och svartkontrakt. Många betalar dyrt för en madrass på golvet. Trångboddheten gör det även mycket svårt för barn att få läs- och studiero i hemmet samt en avsaknad av egen integritetsskyddad plats. Det blir också en kostnadsfråga och planeringsfråga för kommunen när det gäller exempelvis skola, socialtjänst och omsorg.

Botkyrkas underskott för 2019 inom skola och socialomsorg berodde främst på två saker. Det ena är regeringens medvetna strategi att låta kommunerna ta en allt större andel av kostnaderna som borde åligga staten (genom Migrationsverket). Det innebär rent konkret vi får sämre välfärd för Botkyrkas skattebetalare. Kommuner som Botkyrka borde egentligen kompenseras fullt ut för sina merkostnader för statens åtaganden. Medger statsfinanserna inte detta så bör konsekvensen synas i en stramare migrationspolitik, inte i elevernas klassrum och i ökande kostnader för försörjningsstöd.

Det andra som underskottet kan kopplas till är kombinationen av EBO-lagen och det stora antal flyktingar som kom hösten 2015, som i sin tur har lett till transformeringen av kommunernas ekonomiska förutsättningar, det politiska landskapet och hela den politiska debatten.

Vi moderater lokalt påtalade behovet av att reformera EBO-lagen långt före Socialdemokraterna i kommunen gjorde det.

Det är även extra roligt att det är just Socialdemokraterna sträcker ut en hand till de mer konservativa oppositionspartierna i kommunen.

Vår dörr står fortsatt öppen för den här typen av viktiga frågor som är avgörande för Botkyrkas utveckling.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)