Fortsatta underskott i Vård- och omsorgsnämnden?

Förvaltningens delårsrapport per april 2016 visar ett prognostiserat underskott i verksamheten på 12,7 miljoner kronor och om man räknar in den ofinansierade men väl kända evakueringen av Allégården blir underskottet 19,4 miljoner kronor.

Vi tycker att det är ett märkligt sätt att hantera kostnaden för evakueringen av Allégården då vetskapen om åtgärden varit uppe till diskussion under ett antal år? Vi tog för givet att den nödvändiga kostnaden fanns i majoritetens budget för verksamhetsåret.

Utöver kända underskott finns ett antal frågetecken när det gäller personalkostnader och personalkostnadsutveckling.

Sjukvårdskostnaderna ökar samtidigt eller p.g.a. att endast hälften av våra medarbetare är nöjda med sin arbetssituation. Det är förstås ohållbart.

Dessutom finns, som alltid, de ökande/ständigt stora kostnader för externplaceringar. Bristen på omsorgsplatser visar sig också i utökningen av korttidsplaceringar.

Det är bra att det finns en åtgärdsplan och att den också lyfter fram outhyrda lägenheter och budgeteringen av gruppbostäder.
I åtgärdsplanen finns möjliga effektiviseringsvinster på 10 miljoner kronor som behöver bli ännu större. De långsiktiga åtgärderna är nödvändiga och viktigast av allt är att det beslutade byggandet av omvårdnadsplatserna blir verklighet, i annat fall kommer underskottet i verksamheten att bli ännu större på sikt.

Vi vill dessutom lämna följande synpunkter på de föreslagna åtgärderna:

Avgiftshöjningar för trygghetslarm och för mat inom äldreomsorgen kommer att slå hårt mot de brukare som har låga pensioner. Här är det viktigt att analysera följderna och att informera på rätt sätt.

Vi ser det också som nödvändigt att införa tydlig indexreglering för att slippa ständiga diskussioner om höjda avgifter.

Vi tror inte att det alltid är av godo att vakanshålla tjänster, det kan medföra negativa konsekvenser när det gäller arbetsbelastning för befintlig personal.

Kia Hjelte 
2:e vice ordförande i Vård- och omrogsnämnden