Försörjningskrav vid anhöriginvandring

ikon_ytt1Yttrande: (M) + (KD)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-03-02
Ärende: 62
Rubrik: Yttrande över betänkandet ”Försörjningskrav vid
anhöriginvandring”, SOU 2008:114 (KS/2008:512)

Ladda ned hela yttrandet här