Förslag till valsedel 2018

Nomineringskommitténs förslag

Nomineringskommittén presenterar här förslaget till valsedel för val till kommunfullmäktige, Botkyrka kommun, 2018.

Klicka här för att ladda ned förslaget.

Klicka här för att ladda ned försöksnomineringsresultatet