Förslag till ny organisation av kommunledning

Yttrande: (M) + (FP) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 206
Företrädare: Jimmy Baker, Lars Johansson, Robert Steffens, Anders Thorén
Rubrik: Förslag till ny organisation av kommunledning (KS/2015:694)
Klicka här för att ladda ned yttrandet.