Förslag på organisation för mottagande av nyanlända

Yrkande: (M)+(TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-01-11
Ärende: 7
Företrädare: Jimmy Baker, Anders Thorén
Rubrik: Förslag på organisation för mottagande av nyanlända som kommer på anvisning (KS/2015:868)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.