Försäljning av Revudden

ikon_ytt2Yttrande: (M) + (FP) + (KD) + (C)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-05-04
Ärende: 94
Rubrik: Försäljning av Revudden 1:2 (KS/2009:85)

Ladda ned hela yttrandet här