Företagandet är nyckeln till tillväxt

Vi behöver satsa mycket mer på att Botkyrka ska bli mer företagarvänligt. Vi är en bottenkommun i länet i mätningar på företagsklimatet, år ut och år in. Det är inte okej. Vi behöver välkomna alla typer av företag som vill etablera sig, vi ska erbjuda byggklara tomter till låga priser och kommunens näringslivskontor behöver förstärkas.

En större del av kommunens verksamhet kan utföras av lokala företag jämfört med hur det är idag. Kommunen måste följa de ramavtal som tecknats med företagen eftersom anbuden grundar sig på hela volymen. Kommunen ska inte heller tvinga företag att anställa personer som kommunen anvisar för att få utföra tjänster, finns det ett bra företagsklimat löser man detta ändå. Kommunen bör inte bedriva verksamhet inom t.ex. städ eller delar av gata/park, som privata företag kan utföra bättre och till ett konkurrensmässigt pris.

Det är genom fler jobbtillfällen bland företagen som verklig tillväxt skapas. Alla kan inte bara få påhittade sysselsättningsplatser i kommunen, som de rödgröna tycks tro. Våra gymnasieskolor behöver även utbilda fler utifrån vad marknaden efterfrågar och de bristyrken som finns.