Förenkla för de av våra medborgare som vill göra om- och tillbyggnader av altaner och uterum

Motion: (M)
Titel: Enklare om- och tillbyggnad av altaner och uterum
Motionär: Edip Noyan och Jimmy Baker
Daterad: 2012-03-29
Ladda ned hela motionen här