Fördelning av medel från ändringsbudget

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 39
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Fördelning av medel från ändringsbudget (KS/2016:121)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.